written by
Arne Cosyns

Ondernemen in de sport: “Sportwerkers hebben, net als ondernemers, een enorm aanpassingsvermogen”

Partner 5 min

Sportlesgevers en trainers ontpoppen zich steeds vaker tot rasechte ondernemers. Om de sportwereld verder te vernieuwen en te professionaliseren, bundelen Sportwerk Vlaanderen en de HoGent de krachten. Het traject Ondernemende Coach in de Sport verzoent sport en ondernemerschap. Sportwerkers krijgen de mindset én de skills mee om de kansen die ze overal zien met beide handen te grijpen, zeggen Sylvie Fermaut (commercieel directeur Sportwerk Vlaanderen) en Jasper Cosyns (docent LO aan de School of Sports van HoGent). “Sportwerkers beschikken over een belangrijke troef: ze hebben een enorm aanpassingsvermogen. Uiteindelijk is dat ook waar ondernemerschap om draait: nieuwe noden oppikken en daarop inspelen.”

Ondernemen in de sport

Ondernemerschap is aan een forse opmars bezig in de sportwereld, merkt Jasper Cosyns. “De sportsector liep lang een beetje achterop als het over innovatie of ondernemerschap ging. Maar de voorbije jaren is een inhaalbeweging ingezet, en vandaag gaat het enorm snel. Ik zie overal nieuwe innovaties opduiken: nieuwe sporten, nieuwe combinaties, nieuwe plekken om te sporten naast de klassieke sporthal of het fitnesscentrum,… Sportlesgevers en trainers barsten vaak van de ideeën. Met het traject ‘Ondernemende Coach in de Sport’ willen we hen zowel het vertrouwen als de skills geven om die ideeën uit te werken.”

Sportwerk wil de sportsector professionaliseren. Ondernemerschap is daarbij een belangrijke schakel, benadrukt Fermaut. “De coronacrisis heeft het ondernemerschap verder aangewakkerd. We zagen een dubbele trend: mensen willen graag flexibiliteit, maar zoeken (zeker in de huidige omstandigheden) ook zekerheid. Bij Sportwerk willen we die twee verzoenen. We zetten voluit in op intrapreneurship. Onze sportlesgevers, -ondersteuners en trainers krijgen alle kansen om onder onze vleugels te experimenteren en hun eigen ideeën uit te werken. Die ideeën kunnen ze dan meenemen naar de clubs en de organisaties waar ze aan de slag gaan. In een ideale wereld brengen we zo een domino-effect op gang.”

Er wordt nog te veel van uitgegaan dat werken in de sport enkel kan als hobby. Als een bijzaak. Wij willen tonen dat sport ook een hoofdzaak kan zijn

“Er wordt nog te veel van uitgegaan dat werken in de sport enkel kan als hobby. Als een bijzaak. Wij willen tonen dat sport ook een hoofdzaak kan zijn. Maar dan moet de sportwereld verder professionaliseren, dan moeten we de kwaliteit van het aanbod bewaken en dan moeten we een stevige scheut ondernemerschap de sector binnenbrengen.”

Copyright: Damian Davila Photography

Van pril idee tot lancering

‘Ondernemende Coach in de Sport’ is een vierdaagse opleiding. HoGent en Sportwerk bundelden de krachten om het programma in te vullen, legt Fermaut uit. “Wie is je doelgroep? Zijn mensen bereid om voor jouw idee te betalen? Hoeveel inkomsten moet je genereren om minstens je uitgaven te dekken? Hoe stimuleer je de vraag? Allemaal vragen die stap voor stap aan bod komen. De sportwerkers die deelnemen aan het traject gieten hun idee in een concreet businessplan.”

“Van Martial Starts en Julien(ne) Flandrien(ne) tot SwimReady en Tabata4Kids: uit de eerste lichting kwamen in totaal acht ideeën voor een sportieve onderneming. Dat hoeven geen spectaculaire, wereldschokkende initiatieven te zijn. Vaak zit innovatie in kleine dingen, in een andere benadering of een andere invalshoek. Ik was enorm verrast door zowel de creativiteit als de concrete uitwerking van de ideeën. De ondernemende coaches hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Vaak zit innovatie in kleine dingen, in een andere benadering of een andere invalshoek

“Sportwerkers hebben dan ook een belangrijke troef in handen: ze hebben een groot aanpassingsvermogen”, vult Cosyns aan. “Of het nu om lessen LO op school gaat of om trainingen bij een sportclub, ze laten die aansluiten bij de groep die voor hen staat. Ze testen nieuwe dingen uit, ze verwerken nieuwe inzichten in hun lessen en trainingen. Uiteindelijk is dat waar ondernemen ook om draait: nieuwe noden en behoeften oppikken, en daarop inspelen. Het aanpassingsvermogen hebben de meeste mensen in de sportwereld dus al, maar ze missen vaak nog de kennis om hun ideeën uit te werken. Hoe stellen ze een waterdicht financieel plan op? Hoe zetten ze een project in de markt? Dat kader proberen we hen mee te geven in het traject ‘Ondernemende Coach in de Sport’.”

Copyright: Damian

De opkomst van de crossjobbers

Cosyns heeft aan de HoGent het profiel van de (toekomstige) sportwerkers zien veranderen. “Vroeger kwam je Lichamelijke Opvoeding studeren om leerkracht te worden. Vandaag breken veel studenten uit dat stramien. Ze willen nog altijd lesgeven, maar ze zien het niet zitten om 40 jaar lang alleen maar voor de klas te staan. Dus combineren ze het lesgeven steeds vaker met eigen projecten en eigen ondernemingen. Dat is ook voor het onderwijs een uitstekende zaak. Want op die manier blijven leerkrachten fris en gemotiveerd. De verveling of de routine krijgt geen kans, want er is voor hen ook nog een wereld naast de school.”

Cosyns is ook zelf een ondernemer. “Ik gaf naast mijn baan als docent aan de HoGent ook privé zwemles aan kinderen. Ik besteedde hierbij te veel tijd aan randactiviteiten: planningen opmaken en aanpassen, zoeken naar nieuwe klanten, betalingen regelen,… Dat moest en kon efficiënter. Ik heb de krachten gebundeld met twee andere lesgevers die met gelijkaardige zaken worstelden. Door de website, de administratie, de financiën en dat soort praktische zaken te centraliseren en te delen door drie, kwam er meer tijd vrij voor nieuwe activiteiten. Ondertussen is Jungle Skillz uitgegroeid tot een organisatie met tientallen lesgevers, die focust op verschillende bewegingsactiviteiten voor kinderen. Ik denk dat mijn ervaring als ondernemer van mij een betere docent maakt, en omgekeerd. Ik zie rond mij meer en meer lesgevers en trainers die zelf projecten uit de grond stampen.”

Je krijgt steeds meer kruisbestuivingen, zowel binnen als buiten de sportwereld

Fermaut is ervan overtuigd dat die crossjobbers bijdragen aan de professionalisering van de sportwereld. “Je krijgt steeds meer kruisbestuivingen, zowel binnen als buiten de sportwereld. Waarom zou iemand die bij een bank werkt en gepassioneerd is door sport zijn financiële kennis niet gebruiken om een rendabele sportactiviteit te lanceren? Dat is een gezond model om de sportwereld verder te professionaliseren en te vernieuwen.”

Copyright: DAMIAN DAVILA

School of Sports

In de lente van 2022 gaat de tweede editie van ‘Ondernemend in de Sport’ van start. Cosyns hamert erop dat het traject openstaat voor iedereen die in de sportwereld werkt. “De opleiding kadert binnen de School of Sports, die ontstaan is uit puur intrapreneurship. De School of Sports wil een talentincubator zijn die nieuwe, futureproof skills ontwikkelt via de bestaanbacheloropleiding (lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie) én via een aanvullend programma van bijscholingen, navormingen en postgraduaatsopleidingen. Als we de sector verder willen professionaliseren, moeten we garanderen dat de kwaliteit hoog blijft. Een ondernemende coach is, net als elke ondernemer, iemand die de vinger voortdurend aan de pols houdt.

Wil je meer weten over deze opleiding? Ontdek dan hier hoe je je entrepreneurial skills met het opleidingstraject Ondernemend in de Sport kan bijschaven.

Opleiding HoGent